Recerca i desenvolupament, al servei de l'amputat

Tenint com a objectiu primordial estar al corrent dels coneixements tècnics més recents en el món de la protètica, el nostre personal segueix una formació continuada participant a seminaris i congressos del sector.

Actualment estem treballant en un projecte de mans mioelèctriques amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Politècnica, a Terrassa, per aportar una solució del problema de la localització dels sensors i la reducció dels mecanismes hidràulics a les mides adequades per a ser utilitzats en protètica.

També estem explorant l'aplicació d'aquestes mateixes solucions a les pròtesis femorals.

En col·laboració amb Silicon House d’Otto Bock, estem formant personal especialitzat en cosmètiques de silicona que presenten un resultat magnífic mai aconseguit fins ara.