Protètica i cooperació

L'Institut s'ofereix sempre per col·laborar amb les organitzacions que lluiten contra les mines anti-persona. També donem, als nostres tallers, formació tècnica protètica a personal amputat d'altres països. Aquests són alguns dels últims projectes de cooperació en els que estem implicats:

En suport a la població afectada pel terratrèmol d’Haití en la fase de post-emergencia, juntament amb la Fundació "la Caixa" i la Fundació FC Barcelona, impulsem la formació de protètics i la instal·lació d'un taller en aquest país a més de protetitzar una quinzena d'orfes que fem venir directament a Sant Just

Des de 2003 col·laborem amb l'Associació d’Amputats Sant Jordi i l’empresa de missatgeria MRW realitzant el projecte “Per i per a la Solidaritat”, amb la recepció, reciclatge i magatzematge de material ortoprotèsic en desús.

Amb la Fundació Pax, amb l’objectiu general de lluitar per la erradicació de les mines antipersona, i l'Associació d'Amputats Sant Jordi posem en marxa un centre ortoprotèsic i de rehabilitació a Kosovo per protetitzar a 70 persones amputades per mines.

Juntament amb els Rotarians de Catalunya estem preparant una campanya per trametre pròtesis usades a alguns països d'Àfrica.

Dintre de la campanya Vides Minades promoguda pel periodista Gervasio Sánchez, Intermón Oxfam i DKW Assegurances, hem contribuït fent-li les pròtesis, entre altres, a Sofia Elface de Moçambic, que podem veure a la foto amb una jove clienta i la Sandra, protètica de l'Institut.